Infinity Plans Management Co., Ltd.
infinity main logo

Activity

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:47 น.

INF เราได้รับเกียรติจาก "ไปรษณีย์ไทย" ไปศึกษาข้อมูลดูงานจาก โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงการแผนจัดหารถยนต์ให้บริการขนส่งไปรษณีย์ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในสถานที่จริง