Infinity Plans Management Co., Ltd.
infinity main logo

Activity

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.

ภาพบรรยากาศการประชุม Kick-off งานจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อน Big Data ระยะที่ 1
🕒วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30
📍ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)